HADSEL HALLPARK AS
 
OM OSS
 
Høsten 2014 gikk fire idrettslag i Hadsel Kommune sammen og dannet Hadsel Flerbrukshall AS. De fire aksjonærene er Stokmarknes Idrettslag, Melbo Idrettslag, Stålbrott Idrettslag og Stokmarknes Håndballklubb. Formålet med selskapet var å reise et nytt og etterspurt idrettanlegg. Anlegges ferdigstilles vinteren 2017 med kunstgress, friidrett, klatrehall og servicebygg. Anlegget er eid og skal driftes av selskapet.
 
Høsten 2016 inngikk vi en avtale med Hadsel Kommune om forvaltning, drift og vedlikehold av de kommunale idrettsanleggene. Fra 1.1.2017 overtar selskapet drift og utleie av Hadselhallen og Vesterålshallen.
 
Fra 1.1.2017 vil vi rette fokus mer mot drift, og byttet derfor navn til Hadsel Hallpark AS i desember 2016.  Selskapet skal fungere som et nav og en tilrettelegger for idretten i kommunen.