HADSEL HALLPARK AS
 
PRISER FRA 1.1.2017
 
 

 

Utleie Barn/ungdom pr time
Hall
1/3 hall
2/3 hall
1/1 hall
Kantine
Pr Garderobe pr økt pr stk
Hadselhallen
50
50
50
100
100
Vesterålshallen
50
100
150
100
100
Flerbrukshallen, kunstgress
85
165
250
150
150
Flerbrukshallen, friidrett
 
 
250
150
150
Flerbrukshallen, sosialt rom
 
 
250
100
Utleie voksen og klubber utenfor kommuen. Pris pr time
Hall
1/3 hall
2/3 hall
1/1 hall
Kantine
Pr Garderobe pr økt pr stk
Hadselhallen
150
200
350
100
100
Vesterålshallen
180
350
500
100
100
Flerbrukshallen, kunstgress
200
400
600
150
150
Flerbrukshallen, friidrett
 
 
300
150
150
Flerbrukshallen, sosialt rom
 
 
350
100
Utleie bedrifter, kommune og fylke. Pris pr time
Hall
1/3 hall
2/3 hall
1/1 hall
Kantine
Pr Garderobe pr økt pr stk
Hadselhallen
200
300
500
200
150
Vesterålshallen
200
400
600
250
150
Flerbrukshallen, kunstgress
200
400
600
250
200
Flerbrukshallen, friidrett
 
 
300
250
200
Flerbrukshallen, sosialt rom
 
 
350
150

Utleie arrangement/stevner/turnering. Hel bane
Pris pr time
Hall
Inntil 4 t
Inntil 7 t
Inntil 10 t
Hel dag
Pr Garderobe pr økt pr stk
Kantine
Hadsel hallen
2000
3000
3500
3500
100
100
Vesterålshallen
3500
4500
6000
7000
150
100
Flerbrukshallen
4000
5500
7000
8000
200
150
Flerbrukshallen, Sosialt rom
1200
1800
2500
3000
 
inkl