Regler Trollfjordveggen

 • All klatring skjer på eget ansvar.
 • Alle som skal sikre noen ved klatring, SKAL ha topptau/brattkort.
 • Alle bruker av klatrehallen SKAL ha lest og forstått reglene for anlegget.
 • Personer under 18år må ha foresattes tillatelse til bruk av anlegget. 
 • All klatring skal foregå med utstyr godkjent av UIAA (CE-godkjenning).
 • Barfotklatring er ikke tillat, sko/klatresko skal benyttes å disse må være rene.
 • Egnet skjorte og bukse skal brukes ved opphold i anlegget.
 • All topptauklatring skal skje med tauet gjennom 2 karabiner på topptaufestet.
 • Ved klatring på ledskal alle sikringspunkter på ruten brukes.
 • Unngå fingrer i bolhengere.
 • Nedfiring skal skje kontrollert, den som blir firt ned skal IKKE sparke ifra på veggen.
 • Løse klatregrep meldes til Hallparken i loggbok som ligger i hallen, ikke etterstram selv.
 • Personskader/hendelser meldes i loggboken.
 • Når man oppholder seg i klatrehallen skal man alltid ha fokus oppover, for gjennstander/personer på tur ned.
 • Tenk over hvor du står under opphold i klatrehallen.
 • Skal IKKE være stoler i klatrehallen.
 • Aldri 2 tau i samme sikringspunkt.
 • Man skal IKKE være påvirket av rusmidler i klatrehallen.
 • Buldring med hodet over første sikringspunkt i hovedveggen er ikke tillatt.
 • Hvilende klatrere skal vike for aktive klatrere, opphold/aktivitet på madrasser under aktive klatrere er ikke tillatt, med mindre man sikrer.
 • Det skal ikke klatres/buldres under andre aktive klatrere.
 • Lek og høylydt aktivietet er ikke tillatt, bruk av musikk må avtales med andre brukere.
 • For de som sikrer noen under klatring skal bratt/topptaukort være synlig eller lett tilgjengelig.
 • Det skal under under opphold i hallen være ryddig og nødutgang ikke blokert, når man griser med kalk eller andre ting SKAL man med noe av utstyret tigjengelig fjerne dette.
 • Ved bruk av autobelay/automatisk sikring skal man lese, signere og følge bruksreglene for dette.
 • Ved drop-in klatring skal man vippse når man kommer, ikke før man går.

 

 

 Alle besøkende må rette seg etter reglene i anlegget, ved brudd vil personer kunne bli bortvist.

 

Det vil bli kjørt sporadiske kontroller på abonnement, drop-in, brattkort og aktivitet i anlegget.

 

Personlige eiendeler blir etter et par dager lagt i lost and found, dette blir loggført og etter 3mnd blir det gjenbrukt eller kastet.

 

Oss i Hallparken